1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Metodoloji

Türkiye'nin 2023 yılındaki stratejik vizyonunun saptanması, kuşkusuz ki uluslararası ortamın çeşitli alanlarda detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir.
 
TSV 2023 projesinin ilk aşamasında gerçekleştirilecek kongrenin 1. günü, 2023 yılında uluslararası ortam, yeni güvenlik anlayışları, ulus devletlerin geleceği, küresel ekonomik dinamikler, teknolojik ilerlemeler ve sosyo-kültürel politikaların geleceği, çevre ve ekolojik dengedeki değişimler, su kaynaklarının paylaşımı ve alınması gereken tedbirler konusunda gerçekleştirilecek 20 dakikalık konuşmalara ayrılacaktır. 2. günü, Türkiye'nin 2023 yılında öngörülen dünya sistemi içindeki yeri, sahip olunması gereken vizyon ve hedeflere ulaşmak için belirlenecek olan strateji ve politikaların oluşmasına katkı sağlayacak konularda gerçekleştirilecek 20 dakikalık konuşmalara ayrılacaktır. 3. gün ise raporlama ve sonuç bildirgelerinin hazırlanmasına ayrılmıştır.
 
TSV 2023 projesi kapsamında Cumhuriyet’in 100. Yılı için 81 ilde toplam 100 toplantı gerçekleştirilecektir. Ankara’nın başkent olmasından, İstanbul’un ise fiziksel büyüklüğünden ötürü birden fazla toplantı ile sonuçların hedef kitlesine ulaştırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda Türk halkına yeni bir dinamizm kazandırılacaktır.


Share

tasamlogo