1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

İşbirliği ve Etkileşim İçin Kurumsal Diyalog Süreci


TBMM Başkanlığı
Başbakanlık
Genelkurmay Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Yargıtay Başkanlığı
Danıştay Başkanlığı
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcılıkları
Devlet Bakanlıkları
Milli Savunma Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Sağlık Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
YÖK Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Siyasi Partiler
Sayıştay Başkanlığı
Kamu ve Özel Üniversiteler Rektörlükleri
81 İl Valilikleri
81 İl Belediye Başkanlıkları
Gazete ve TV Medya Yöneticileri (Gazeteci-Yazarlar)
Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
Radyo ve Televizyon Üst  Kurulu Başkanlığı
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
TÜBİTAK Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
TRT Genel Müdürlüğü
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı
TMSF Başkanlığı
Telekomunikasyon Kurumu Başkanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
TİKA Başkanlığı

 

 

Share

tasamlogo