1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hazırlık Çalıştayları

Türkiye'nin 2023 Vizyonu, Hedefler, Stratejiler ve Politikalar

* 2023'te Uluslararası Sistemde Türkiye'nin Yeri ve Dış Politika Açılımları

* Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde Türkiye'nin Değişen Güvenlik Politikası
ve Komşu Ülkelerle İlişkileri

* Dünyadaki Siyasal Yapılanmalara Uygun Olarak
Türk Siyasal Sisteminin yeniden Yapılandırılması

* Türkiye'de Kalkınmanın Temel Dinamikleri ve Küresel Ekonomilerle Entegrasyon

* Türkiye'de Teknolojik İlerleme, Teknoloji ve Bilim Üretimi

* Sürdürülebilir Kalkınma için Uygulanması Gereken Enerji Politikaları

* Çevre Ekolojik Dengedeki Değişimlerin Türkiye’ye Etkileri,
Su Paylaşımı ve Alınması Gereken Tedbirler

* Türkiye'nin Genç Nüfus Potansiyeli, İnsan Kaynakları Stratejileri
ve Eğitim Sisteminin Geleceği

* Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak Değerler

* Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası

* Türkiye’nin İslam Dünyasına Yönelik Vizyonu ve Politikası

Share

tasamlogo