1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TSV 2023 - Stratejik Lokomotif Sektörler

 
TSV 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler Çalışmaları
 
Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi  kapsamındaki  çok boyutlu çalışmaların kazanımı olarak ülkemizi  muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar belirlenmektedir. Söz konusu vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye bilgilendirilmekte, görüşler  -  öneriler alınmakta ve oluşturulan sinerji ile Türkiye  başta olmak üzere model teşkil ettiği tüm  Bölge  halklarına yeni bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılarda bulunulmaktadır.
 
2012 yılı ve sonrası için Proje’nin Türkiye’yi makro öngörülere taşıyabilecek en öncelikli stratejik lokomotif 10 sektör üzerinde odaklanan planlama ve çalışmaları devam etmektedir. Ülke olarak makro öngörüler üretmedeki büyük girişimci ruhumuzun pratikte kurumsallaşmasına stratejik katkı yapacak sektör çalışmaları, katılımcı bir süreç inşası olarak planlanmaktadır. Her sektör çalışmasının rekabet iddiası olan aktörler ve otoriterle işbirliği içerisinde yapılması temel referanstır.
 
Proje Çalışma Planına Alınan Stratejik Lokomotif Sektörler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her Bir Stratejik Lokomotif Sektör için Proje | Çalışma Planına Alınan Eylem Planı
 
Akil Kişiler Kurulu Toplantıları
 
Bilimsel Katılımlı Atölye Çalıştayları
 
Sektörel Kongre (Ulusal ve Uluslararası)
 
Sektörel Toplantılar (Bölgesel)
 
Ankara Toplantıları (Sektörel - Başkent Bürokrasisi)
 
TV Programları - Medya Konferansları
 
Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları
 
Sektörel - Bölgesel Araştırma Alt Projeleri ve Raporları Hazırlanması
 
Sektörel Raporun Yayımlanması
 
Diğer Akademik Çalışmalar (Kitap, Makale, Tez v.b.)
 
Ana Belgenin Sürekli Güncellenerek Yayımlanması
 
İl Toplantıları (Sektörel Konsept)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share

tasamlogo