1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 2023

 
EYLEM PLANINDAKİ SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
 

Akil Kişiler Kurulu Toplantıları

TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5 | 16 Mayıs 2011, İstanbul

TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 6 | 16 Ekim 2012, İstanbul
TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 7 06 Şubat 2014, İstanbul 

 
Bilimsel Katılımlı Atölye Çalıştayları
 
Sektörel Kongre ( Ulusal ve Uluslararası )
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 2023 Kongresi 
 
Sektörel Toplantılar (Bölgesel)
Ankara Toplantıları (Sektörel - Başkent Bürokrasisi)
TV Programları Medya Konferansları
Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları
Sektörel - Bölgesel Araştırma Alt Projeleri ve Raporları Hazırlanması
Sektörel Raporun Yayımlanması
Diğer Akademik Çalışmalar ( Kitap, Makale, Tez v.b. )
Ana Belgenin Sürekli Güncellenerek Yayımlanması
İl Toplantıları ( Sektörel Konsept - Valilerin Liderliğinde )
 
 
Alan İnternet Sayfa Adresi  |  sps.tasam.org 

   

 
Share

tasamlogo